Auteursrecht

SONY DSC

Auteursrecht bij fotografie

Als een fotograaf een foto maakt, maakt hem dat de auteur van die foto en dat geeft hem dus het auteursrecht over die foto.
Dat betekent dat binnen grenzen hij mag doen met die foto wat hij wil (met inachtneming van het portretrecht indien het om een geportretteerde persoon of personen gaat).
Als hij de foto gebruikt voor publicatie, promotie of zelfs om inkomsten te genereren dan is dat zijn goed recht.
Het lijkt krom als jij als persoon op de foto staat, dat dan toch de fotograaf de 'rechten' bezit op die foto, dat geldt uiteraard voor het deel auteursrecht, het portretrecht ligt bij de geportretteerde.

Je mag als geportretteerde wel de foto kopiëren en voor eigen gebruik gebruiken, maar de fotograaf is niet verplicht een foto waar jij op staat af te staan, tenzij dit vooraf is overeen gekomen.
(Huis) dieren vallen onder 'dingen' en op dingen is geen portretrecht van toepassing , uitzondering daarop is architectuur , dat kan ook beschermd zijn en een selfie met de Eiffeltoren op de achtergrond kon je wel eens geld kosten als je die online zet 🙂

Eén van de eenvoudigste manieren om aan plaatjes te komen is door ze simpelweg van een andere webpagina over te nemen, of door bestaande afbeeldingen in te scannen.
Wat weinig mensen zich daarbij realiseren, is dat wie een afbeelding van een ander overneemt, daarbij altijd toestemming van die ander nodig heeft.
Op vrijwel alle foto's en plaatjes op Internet rust namelijk auteursrecht. Als een werk beschermd is, mag het niet worden gebruikt zonder toestemming van de maker.
Dit betekent dat het niet gekopieerd en verspreid mag worden, maar ook dat het niet op een website geplaatst mag worden. Het doet niet ter zake of het gebruik commercieel is, of de naam van de auteur vermeld wordt, of dat de webmaster reclame voor hem maakt door het gebruik van de foto's, of wat dan ook.
De maker kan schadevergoeding eisen en/of eisen dat de webmaster zijn werk van de site afhaalt.
Het feit dat de maker niet bekend is of niet achterhaald kan worden is geen vrijbrief om de foto te kunnen gebruiken, zonder toestemming van de rechthebbende mag het werk niet gebruikt worden.

Bij foto's is het gebruikelijk om een schadevergoeding te eisen (en, bij commercieel gebruik, te krijgen) van 3 maal het gebruikelijke tarief van die maker indien zijn werk zonder toestemming is gebruikt.

Bron: IUS Mentis , Arnoud Engelfriet

Comments are closed.